Κατηγορία:

B15

Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου προσαγωγής ή επιστροφής για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, με 1 σειρά σταθερά πτερύγια, ίσια ή με κλίση 15ο από την οριζόντια θέση, με βήμα πτερυγίων 17mm, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση.