Ορθογωνικής Διατομής

Plenum Box Αμόνωτο

Σύγκριση