Ορθογωνικής Διατομής

Volume Damper Μονόφυλλα

Σύγκριση

Ορθογωνικής Διατομής

Volume Damper Πολύφυλλα

Σύγκριση