Κωδικός προϊόντος: AG-0067 Κατηγορία:

G75

Στόμιο τοίχου,βαρύτητας με μία σειρά γεφυρωμένα ελεύθερα κινούμενα πτερύγια για απόρριψη του αέρα λόγω υπερπίεσης.

  • Στόμιο τοίχου,βαρύτητας με μία σειρά γεφυρωμένα ελεύθερα κινούμενα πτερύγια για απόρριψη του αέρα λόγω υπερπίεσης.Πτερύγια παράλληλα στην πρώτη διάσταση.