Κατηγορία:

Δισκοβαλβίδα-F METAL WHITE

Δισκοβαλβίδα μεταλλική (F-METAL).

  • Ο δίσκος περιστρεφόμενος μετατοπίζεται αξονικά για ρύθμιση της ελεύθερης επιφάνειας. Στις μεταλλικές δισκοβαλβίδες είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή σε άλλο χρώμα RAL.
    Η τοποθέτηση γίνεται με κατάλληλο αντάπτορα.