Κατηγορία:

K-Flex St

Το K-Flex ST είναι μόνωση από ελαστομερές υλικό για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές, τα δημόσια κτίρια και τη ναυτιλία. Έχει υψηλή απόδοση για όλες τις εφαρμογές σε θερμοκρασίες από -200°C έως +110°C. Αποτρέπει τον κίνδυνο συμπύκνωσης και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει ομογενή κλειστή κυτταρική δομή και υψηλή τεχνική απόδοση. Είναι ανθεκτικό στις ρυπαντικές ουσίες, τους μύκητες και τα βακτήρια.