Κατηγορία:

Υαλοβάμβακας

Ο υαλοβάμβακας είναι μονωτικό υλικό που αποτελείται από πολύ λεπτές ίνες γυαλιού και χρησιμοποιείται σε οικοδομικές και

βιομηχανικές εφαρμογές, προσφέροντας θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.

Διατίθεται με ή χωρίς επικάλυψη αλουμινίου και σε διάφορες πυκνότητες.