Κατηγορία:

Πετροβάμβακας

Ο πετροβάμβακας είναι μονωτικό υλικό που παρασκευάζεται από ορυκτογενή πετρώματα

και εξασφαλίζει θερμομόνωση, ηχοαπορρόφηση και πυραντίσταση.

Διατίθεται με υαλοπίλημα ή χωρίς.