Κατηγορία:

Αυτοκόλλητο Αφρώδες Πολυαιθυλένιο

Το πάπλωμα από αφρώδες πολυαιθυλένιο είναι θερμομονωτικό υλικό κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης.

Είναι μη αναφλέξιμο και η ενσωματωμένη ακριλική κόλλα προσφέρει εύκολη εφαρμογή στις επιφάνειες.

Διατίθεται με επικάλυψη αλουμινίου ή χωρίς.