Καμπύλες Γαλβανιζέ 45º

Η ένωσή τους γίνεται με την εισαγωγή της μιας άκρης μέσα στην άλλη (αρσενικό-θηλυκό) για καλύτερη συγκράτηση.

*υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής εξαρτημάτων έως Ø1100