• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Η STANDARD με έδρα τα Γλυκά Νερά, Αττικής, διαθέτει μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα εγκατεστημένη σε κατάλληλο χώρο. Όλοι οι χώροι παρέχουν ένα αποδοτικό και κυρίως ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Με διαρκείς επενδύσεις, ανανεώνει το μηχανολογικό της εξοπλισμό και εκπαιδεύει άρτια το προσωπικό της.

  • meck-exop 3a
  • meck-exop 2a
  • meck-exop 1a