• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Συστήματα Αεραγωγών

Διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα μεταφορικά μέσα και ένα σύνολο από άρτια καταρτισμένο προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και τοποθέτησης:
Αεραγωγών ορθογωνικής και κυκλικής διατομής.
Ηχοαποσβεστήρων.
Plenum μονάδων, plenum στομίων, ειδικών τεμαχίων.
Μονώσεων και επενδύσεων αεραγωγών.

  • aeroshow 2a
  • aeroshow 1a