Διασφάλιση Ποιότητας

Με στρατιγική που στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση & εξυπηρέτηση των πελατών της η εταιρία STANDARD εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας σύμφωνα μ ε το πρότυπο EN ISO 9001: 2008.

Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει έναν εταιρικό κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς βασισμένο σε ένα σύστημα παραδοσιακών αρχών και αξιών.